چگونه موارد تکراری را از laravel collection حذف کنید

در این آموزش با حذف موارد تکرای در laravel collection آشنا خواهیم شد. ما در این مقاله به حذف موارد تکراری از پایگاه داده در لاراول بحث خواهیم کرد. مجموعه لاراول حذف موارد تکراری را خواهید آموخت. بیایید با نحوه حذف ردیف های تکراری در لاراول 6، لاراول 7، لاراول 8، لاراول 9 و لاراول 10 شروع کنیم.

در این مثال نحوه استفاده از laravel collection uniuqe را به شما توضیح می دهم و مثالی را برای شما ارائه می کنم که به شما کمک می کند تا رکوردهای تکراری را از مجموعه ها در لاراول حذف کنید.

بیایید مثال زیر را یکی یکی با خروجی ببینیم:

public function index() {
  $myCollection = collect([1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 2]);

  $uniqueCollection = $myCollection->unique();
  $uniqueCollection->all();

  dd($uniqueCollection);
}

خروجی:

Illuminate\Support\Collection Object

(

  [items:protected] => Array
    (
      [0] => 1
      [1] => 2
      [3] => 3
      [4] => 4
      [6] => 5
      [7] => 6
    )
)

مثال دوم:

public function index()
 {
  $myCollection = collect([
          ['id'=>1, 'name'=>'Hardik', 'state'=>'Gujarat', 'country'=>'India'],
          ['id'=>2, 'name'=>'Paresh', 'state'=>'Gujarat', 'country'=>'India'],
          ['id'=>3, 'name'=>'Vimal', 'state'=>'MP', 'country'=>'India'],
          ['id'=>4, 'name'=>'John', 'state'=>'New York', 'country'=>'US'],
          ['id'=>5, 'name'=>'Ken', 'state'=>'New York', 'country'=>'US'],
        ]);
  $uniqueCollection = $myCollection->unique('country');
   
  $uniqueCollection->all();
   
  dd($uniqueCollection);
}

خروجی:

Illuminate\Support\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [name] => Hardik
          [state] => Gujarat
          [country] => India
        )
      [3] => Array
        (
          [id] => 4
          [name] => John
          [state] => New York
          [country] => US
        )
    )
)

مثال سوم:

public function index()
 {
  $myCollection = collect([
          ['id'=>1, 'name'=>'Hardik', 'state'=>'Gujarat', 'country'=>'India'],
          ['id'=>2, 'name'=>'Paresh', 'state'=>'Gujarat', 'country'=>'India'],
          ['id'=>3, 'name'=>'Vimal', 'state'=>'MP', 'country'=>'India'],
          ['id'=>4, 'name'=>'John', 'state'=>'New York', 'country'=>'US'],
          ['id'=>5, 'name'=>'Ken', 'state'=>'New York', 'country'=>'US'],
        ]);
   
  $uniqueCollection = $myCollection->unique(function ($item) {
              return $item['country'].$item['state'];
            });
    
  $uniqueCollection->all();
   
  dd($uniqueCollection);
}

خروجی:

Illuminate\Support\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1
          [name] => Hardik
          [state] => Gujarat
          [country] => India
        )
      [2] => Array
        (
          [id] => 3
          [name] => Vimal
          [state] => MP
          [country] => India
        )
      [3] => Array
        (
          [id] => 4
          [name] => John
          [state] => New York
          [country] => US
        )
    )
)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات و نوشته ها