جستجو کردن
Close this search box.

پی اچ پی ۸

بلاگ
الف.کامران

درک پیام های خطای PHP

پیام‌های خطا یک واقعیت ناگوار در برنامه نویسی هستند، بنابراین باید بفهمید که آنها می‌خواهند به شما چه بگویند. تصویر زیر یک پیام خطای معمولی

بیشتر ببینیم »
بلاگ
الف.کامران

PHP چقدر ایمن است؟

PHP مانند برق یا چاقوهای آشپزخانه است: با استفاده صحیح از آن، بسیار ایمن است. با رفتار غیرمسئولانه، می تواند آسیب زیادی وارد کند. از

بیشتر ببینیم »